6e-perichL’educació és un dret fonamental, reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. L’educació és una responsabilitat internacional compartida i reconeguda com a motor de desenvolupament humà , i l’educació ambiental se’ns presenta com l’únic sistema pedagògic capaç de poder capacitar l’ésser humà per viure en l’època tecnològica on som immersos i superar la situació actual de deteriorament ambiental mitjançant la informació, la comunicació, la formació i la participació d’individus i col·lectius.