IMG_1239

Projecte  on s’estudia la població d’ocells del riu Llobregat al seu pas per la nostra població. Mitjançant l’anellament científic d’ocells i transectes i punts d’observació s’avalua la població d’ocells i la importància del riu com espai per a l’avifauna. A partir d’aquí i partint de la base del paper de bioindicador dels ocells, es proposen mesures i actuacions encaminades a la millora de l’hàbitat i a la seva gestió.